Fryksdalsleden

Konstituerande möte för Föreningen Fryksdalsleden

Tisdagen den 22:a mars 2022 kl. 18:00 har vi ett konstituerande möte för Föreningen Fryksdalsleden  på Sundsbergs gård i Sunne.

Förslag till dagordning:

  1. Mötets öppnande
  2. Val av mötesordförande, -sekreterare, 2 justerare.
  3. Historik och bakgrund.
  4. Stadgar
  5. Val (se stadgarna)
  6. Medlemsavgifter
  7. Diskussion om tidsplan för övertagande av leden från Lysviks hbf.
  8. Diskussion om vilka arbetsgrupper vi för dagen ser oss ha ett behov av.
  9. Övriga frågor.