Munkebacka

Kolla alltid nyhetssidan innan du vandrar.
Munkebacka ligger på höjden mellan Östra Ämtervik och Sunne. Namnet var förr Munkebol/Munckaböl, namnet tyder på att gården tillhört något kloster.

I Fryksdalen finns många sådana namn som anknyter till munkliv och pilgrimer: Munkgärdet, Munktjärnet, Munkbostället, Munkdalen, Munkmossen, Munkerud, Munken, Munkkyrkan i ÖÄ, Kapuria, Canis, Canisberget, Kanisbacken, Canismyren, Heligby, Peregrinhällen, Sankta Klara källa, biskop Askers by.

Vi vet att och var Riseberga och Nydala kloster ägt klostergods, vi vet att Fransiscanerna, ev ett medeltida gille, lämnade spår efter sig i Lysvik (processionsfana). I Torsby finns vinbergssniglar, likaså vid Gunnarsby i Kil, Bävik och Ås i Östra Ämtervik. Dessa infördes av munkar. Vid Munkebacka, Helgeby, Angersby, Askerud samt Gunnarby i Kil finns pestskråp efter munkarnas medicinalväxtodlingar. Vi har namnet Munklyckan ( Nystuga Svenserud, grannhemman till Munkebol).

Vid det förmodade härberget, vid vägen på Munkebol, finns hästhaget, förr Nötterhaget. Betyder säkert Nôtter haget, dvs haget, där enligt påbud pilgrimernas hästar och packdjur skulle få beta ”Dä nötter ittna te… det nyttjar…r nötter är lika med använda…fornnordiska njuta, använda, nyttja. Förr kallades innevånarna i Munkebol för Munkbolsbremser = bromsar, det som kallades ”gråmonker”på dialekt. I Torsby finns Munktorpet. På Enebacka finns förutom Hästhaget/Nötterhage, också ett gärde som kallades Tranmyren. Enligt Arvid Ernvik har detta Tran- med Trondheim att göra, ex. Transtrand, Tranhem etc. Vid Munkebacka har vi även Munkebolshaget och Munkebolsbacken.

Pilgrimskällan vid Munkebacka

Erling Johansson pekar ut pilgrimskällan

Erling Johansson, Enbärskullen, Munkebacka pekar ut pilgrimskällan som fanns vid det forna härbärget. Källan var 2-3 m djup och ligger bara ett tiotal meter från leden. Har det överhuvudtaget funnits en källa, kopplad till ett härbärge på Munkebol, så måste det vara denna. Det är anmärkningsvärt att källan var så djup, ty runtomkring går berget i dagen. Källan är numera igenfylld. Den var stensatt från botten och upp, sidorna har antagligen numera fallit ihop. Antagligen har det legat en byggnad, med stengrund, strax intill källan och vägen/leden.

Pilgrimshärbärget vid Munkebacka

2014 hittades grunden till härbärget. 12x5m, i det som en gång var potatisland. I historisk tid har ingen byggnad stått där. Inget finns markerat på någon hemmanskarta från 1645 – nutid.. Östra väggen ligger bara några meter från leden, mitt för där stigen från Munkebacka går upp. Byggnaden måste ha stått på platsen före 1645, långt före att någon annan bebyggelse fanns på platsen.

Källa till foto, texten ovan: Bo Ulfvenstiernas blog

Natur- och kulturminnen

Nedanför Munkebacka, på andra sidan dalen, ligger Askersby, en av nio kulturmärkta radbyar i Sverige. Mellan 1735 och 1901 var Askersby ett rote med ett soldattorp. De soldater som brukade torpet fick namnet Asker.

Vid stranden, väst Hulta (väst Munkebacka) finns ett gravfält med rösen.

Kommunikationer

Buss 216 går från Kil till Sunne och stannar bl.a i Östra Ämtervik. Både Kil och Sunne har buss- och tågförbindelser. Se Värmlandstrafik för mer information.

Övernattning

Mat och proviantering

I Sunne finns allehanda affärer och restauranger.