Fryksdalsleden - delsträcka 4, Sunne - Ivarsbjörke

Kolla alltid nyhetssidan innan du vandrar.

Etappen går från Sunne till Ivarsbjörke/Uddberg (19.1 km)
Gå från Sunne kyrka norrut mellan skolan och handelsträdgården och följ sedan cykel- och gångvägen norrut. Vägen är fortfarande under arbete men fungerar att gå och cykla på. Då du passerat avtagsvägen mot Svineberg, tar du nästa avtagsväg åt vänster och följer ledens märkning, innan du kommer upp på stigarna över Askerudsberg. Stolpar och pilgrimsmärken vägleder dig här och där. Norrut vandrar du över berget på högsta punkten, stigen går genom ett ledsystem, som är märkt med blå och orange färg (Tidigare gul) dessa stigar går i rundslingor på berget, men du passerar bara genom, på din väg norrut. Vill du lägga tid på att vandra mer på stigarna här, finns kartor vid Ingmårs bygdegård och drygt 30 skyltar som berättar om torpen och livet förr på Askerudsberget.

Åter på grusvägen passerar du några större gårdar, där den mest välkända är Björkefors herrgård, som Svennis har ägt nu en tid. Björkefors är känd från Selma Lagerlöfs roman Gösta Berlings saga. I romanen heter herrgården Fors och där bor brukspatron Sintram som var i pakt med djävulen och bar skulden till alla stora olyckor i romanen.

Ytterligare 1 km norrut ligger Edsbjörke studioglashytta där visningar kan ordnas av paret Klenell efter överenskommelse, telefon 0565 - 14992 eller 070 - 8705474.

På andra sidan vägen ligger Lappnäs B/B, som har trevliga rum året runt och även små stugor att hyra under sommarhalvåret.

Bild forestallande Lappnas herrgård

Vägar och stigar slingrar sig fram efter Frykens strand, mellan fritidshus och fornlämningar. Naturen är generös och storslagen.

Bild från Lappnasudden Bild från Lappnasudden Bild från Lappnasudden Bild från Lappnasudden

Efter ytterligare ett par kilometer kommer du fram till Lappnäsudden. Följ de röda markeringarna och gör er en tur ut på udden med bronsåldersgravar och rofyllda platser för en stunds vila.

Bild från Lappnasudden Bild från Lappnasudden

Vandringen går nu vidare på grusvägar och mindre kärrvägar på Frykens strand

Bild från Lappnasudden

ända upp mot Uddeberg, där du får följa Landsvägen 300 meter sista biten fram till Uddeberg och Ivarsbjörke station. Tältning en enlighet med allemansrätten kan ske på Uddeberg, där det finns både grillplats och TC.

Kartor

Platser efter vägen

Kommunikationer

Buss 202 från Sunne till Torsby via Lysvik följer i stort leden och stannar bl.a. i Ingmår, Edsbjörke och Ivarsbjörke, se dock tidtabellen. I Sunne, Lysvik och Torsby finns tågförbindelser. Se Värmlandstrafik för mer information.

Övernattning

Mat och proviantering

I Sunne finns gängse handel. Se Sunne kommuns information om matställen