Uddeberg

Kolla alltid nyhetssidan innan du vandrar.
Vid Ivarsbjörke station går en väg ut till Uddeberg, en naturskön plats på en udde i Fryken, där det tidigare funnits en gård som numera är riven. Udden ägs av Sunne församling, som gjort gårdsplanen till en andaktsplats med bl a klockstapel. På sommaren anordnas friluftsgudstjänster och andra sammankomster samt även vigslar och barndop. Flera grillplatser har också ställts i ordning.

Längs den östra sidan av Fryken finns bronsålders gravar här och var och ute på udden finns också två gravar, varav den större är välbevarad och den mindre längst ut på udden ganska svår att upptäcka. Längs vägen mot udden finns några grundstenar kvar efter ett stort kolhus, ett slags magasin dit man fraktade träkol från de otaliga milor som fanns i skogarna. Kolet skeppades sedan därifrån till olika järnbruk. Invid kolhuset låg en brygga som fanns kvar ända in på 1950-talet. Den sista ångbåten som trafikerade Fryken och som lade till där var Selma Lagerlöf.

Kommunikationer

Buss 202 mellan Sunne och Torsby via Lysvik stannar i Ivarsbjörke och andra mindre orter efter vägen.
I Sunne, Lysvik och Torsby finns både buss(202) och tåg(74)förbindelser.
Se Värmlandstrafik för mer information.

Övernattning

Mat och proviantering

Mitt emot kyrkan i Lysvik ligger en välsorterad lanthandel (Värmlands roligaste affär på face book) och en året-runt öppen pizzeria. Lite söder om kyrkan ligger också Mormors glasscafé och ute på udden restaurangen FrykensPärla. De båda sistnämnda ligger naturskönt vid Fryken och båda är sommaröppna. Lysviks Pizzeria har öppet året runt.