Fryksdalsleden - delsträcka 2, Hagudden - Östra Ämtervik

Kolla alltid nyhetssidan innan du vandrar.
Etappen går från Hagudden till Östra Ämtervik (20 km)

Vägbeskrivning

Om du kommer landsvägen, sväng in till vänster mot Hagudden vid skylten.

Efter att ha följt grusvägen med två skyltar mot Hagudden kommer du fram till en oskyltad Y-korsning. Den vänstra vägen går ned till Hagudden, leden följer den högra grenen.
Y-korsning, Hagudden till vänster, leden till höger.

Följ alltså vägen höger via Prästhamna till Bössviken. Observera att man ska passera under kraftledningen, se nedan:
Karta över Hagudden

Leden tar av till höger uppför backen:
Leden går till höger uppför backen.

I Prästhamna svänger vägen åt höger, men leden fortsätter rakt fram:
Vägkrök, leden går rakt fram.

Från Bössviken följer vi landsvägen till Fölsvik och därefter gamla landsvägen till Östra Ämtervik.

Kartor

Platser efter vägen

Kommunikationer

Buss 216 går från Kil till Sunne och stannar bl.a.i Nilsby, Hagudden-avfarten, Bössviken, Smedsby och Östra Ämtervik. Både Kil och Sunne har buss- och tågförbindelser, se Värmlandstrafik för mer information.
Det finns inga allmänna kommunikationer i Prästhamna, buss 216 passerar dock ute vid landsvägen.

Övernattning

Mat och proviantering