Fölsvik

Kolla alltid nyhetssidan innan du vandrar.
Fölsvik ligger södra delen av Östra Ämterviks socken, mellan Nilsby och Smedsby. Enligt "Ortnamnen i Värmlands län" så kan namnet vara genitiv av norska Fylingr, kanske Fylia.

Vid Rud, söder om Fölsvik har hitats stenyxor. Vid Finstalludden, mellan Fölsvik och Stavik finns ett antal rösen och stenstättningar från bronsåldern. Vid gården Därväst, lite inåt land därom, har hittats stenyxor och äldre mynt.

Kommunikationer

Buss 216 går från Kil till Sunne och stannar bl.a.i Nilsby, Hagudden-avfarten, Bössviken, Smedsby och Östra Ämtervik. Både Kil och Sunne har buss- och tågförbindelser, se Värmlandstrafik för mer information.
Det finns inga allmänna kommunikationer i Prästhamna, buss 216 passerar dock ute vid landsvägen.

Övernattning

Mat och proviantering