Hagudden

Kolla alltid nyhetssidan innan du vandrar.
Hagudden (norr om Nilsby) är en udde som sticker ut i Mellanfryken, här kan båtar och husbåtar lägga till vid bryggan. Det går också bra att bada. Den kommunala badplatsen kontrolleras flera gånger av kommunen under badsäsong. Nilsby blev vida känd 1994 genom att den förlista ångbåten Freja såg dagens ljus här efter nära hundra år på Frykens botten.

Hagudden med gården Hage är en av de allra äldsta gårdarna i trakten, detta styrks via många fornfynd. Jorden vid Hagudden består av lättbrukad sandmylla och den var mycket lämpad för dåtidens nyodlares redskap. Den siste ägaren av gården Hage var Pontus Hagström. Numer är Hagudden i Kils kommuns ägo.

Vid udden norr om Hagudden finns ett större antal stensättningar och rösen från brons- och järnålder.

Kommunikationer

Övernattning

Mat och proviantering

Badplatser

Rastplatser

Sevärdheter: