Apertin

Kolla alltid nyhetssidan innan du vandrar.
Det sägs att en munk från Aberdeen i Skottland uppförde ett missionskyrka här runt 1100 på uppdrag av biskop Thurgot i Skara och nämde det efter sin hemort. Namnet har med tiden försvenskats och blivit Apertin.

En alternativ förklaring till namnet är att platsen på 1500-talet hette Apeltun (äppelgård) vilket namn senare ombildades till Apertin.

Den nuvarande herrgården byggdes i mitten av 1600talet men fick sitt nuvarande utseende i empirestil med lågt takfall vid en ombyggnad drygt hundra år senare.

De djupa ravinerna vilka har en frodig växtlighet såsom ek, hästkastanj, ask, lönn, hassel, fläder, tibast, olvon och ormbunkar skapades av smältvattnet från inlandsisen. Trädgården tillkom på 1780-talet och sedan 1991 ett naturreservat.

En smal gångbro leder över ravinen.

Apertins herrgård är nu för tiden ett hotell och en konferensanläggning, se kavaljerenapertin.se.

Lästips:

Kommunikationer

Övernattning

Mat och proviantering

Badplatser

Rastplatser

Sevärdheter: