Fryksdalsleden - delsträcka 1, Kil,Apertin - Hagudden

Kolla alltid nyhetssidan innan du vandrar.
Etappen går från Kil till Hagudden (20.5 km)

Detta är ledens startetapp. Vi har delat den i två alternativa vägar.

Den östra, ursprungliga pilgrimsvägen gick sannolikt via Apertin, strax öster om Kils centralort.

Den västra, alternativa sträckningen, markerad med rött, startar vid Kils järnvägsstation, går via Fryksta, vidare mot öster där den sammastrålar med den östra grenen och fortsätter norrut mot Nilsby.

Vill man ha en mer naturnära och ej lika lättgången naturupplevelse kan man istället följa Frykenleden från Fryksta fram till Nilsby och där ansluta till Fryksdalsleden. Frykenleden är delvis krävande men erbjuder istället vacker natur och passerar flera nyckelbiotoper och fornlämningar.

Från Nilsby är ungeför tre kilometer till etappens slutmål, Hagudden.

Vägbeskrivning

Från Apertin till Frykstavägen, vidare över höjden till Nilsby

Om du startar i Apertin, följ markeringarna ut till landsvägen, sväng vänster, fortsätt till avtagsvägen mot Nilsby. När du svängt av mot Nilsby fortsätter du vägen över höjden tills du kommer till en avtagsväg mot Östra Ämtervik:
Skylt: 15 Östra Ämtervik, här ska du svänga vänster

Kils station till Frykstavägen

Startar du istället från Kils station, gå ut från stationen, ta till vänster och gå Storgatan österut tills du ser OK/Coop på andra sidan vägen samt ser järnvägsviadukter till vänster. Gå under dessa och följ gångvägen mot Fryksta.

Efter att du passerat Fryksta, fortsätt på samma väg tills du svänger av på Frykenleden, se kartan. Fortsätt denna till Nilsby.

Från Nilsby till Hagudden

Från Nilsby, fortsätt mot Östra Ämtervik tills dess du kommer till avtagsvägen mot Hagudden, där du kan svänga vänster.
Skylt som visar var du kan svänga av till vänster mot Hagudden

Efter att ha följt grusvägen med två skyltar mot Hagudden kommer du fram till en oskyltad Y-korsning. Den vänstra vägen går ned till Hagudden.
Y-korsning, Hagudden till vänster.

Platser efter vägen

Kommunikationer

Övernattning

Mat och proviantering

Badplatser

Rastplatser

Sevärdheter: