Fryksta

Kolla alltid nyhetssidan innan du vandrar.
Sveriges första järnvägsbolag, Frykstads Jernvägs Actie Bolag, anlade 1849 en järnväg för godstransporter mellan Fryken och Klarälven. Från början drogs vagnarna med häst, men 1856 inskaffades loket Frykstad (vilket numera finns på järnvägsmuseet i Gävle) . Tyvärr så blev banan ej så långlivad, den lades ned 1871 sedan banan Arvika-Karlstad invigts. Dock anlades ett spår Kil – Frykstad så att gods kunde fortsätta att lastas om från tåg till fartyg i Frykstad och denna trafik fortsatte fram till 1926.

Stationsbyggnaden,byggs 1851-1858, finns fortfarande kvar liksom några uppställda vagnar. Banvallen mot är Kil är numera gång- och cykelväg.

Fryksta är även hemmahamn för ångbåten Freja. I Fryksta finns vandrarhem och badplats.

Lästips:
Sveriges första järnväg

Kommunikationer

Övernattning

Mat och proviantering

Badplatser

Rastplatser

Sevärdheter: