Östra Ämterviks medeltida kyrka

Kolla alltid nyhetssidan innan du vandrar.
Teckning föreställande Östra Ämterviks gamla kyrka

Östra Ämterviks eller Prästbols medeltida kyrka låg vid nuvarande parkeringsplatsen, kyrkan stod i öst-västlig riktning med koret i öster. Måtten på själva kyrkorummet var 11 x 9 meter då tillkommer koret i öster och vapenhuset i söder.

Östra Ämterviks eller Prästbols medeltida kyrka kan ha sett ut ungefär så här: själva kyrkan med sitt kor i öster har ingång från söder där den gamla vägen går. Titta söderut några meter så ser du spåren av vägen.

Man vet inte när kyrkan byggdes men anteckningar finns från 11-hundratalet och den byggdes om lite senare, kyrkan var i bruk fram till 1673 då den nya kyrkan var färdigbyggd.

Den nya kyrkan fick sin placering lite norr om den gamla, i det vi kallar den gamla kyrkogården.

Det fanns enligt anteckningar ett klocktorn i anslutning till den medeltida kyrkan och kanske den lilla klockan som nu finns ivår kyrka härstammar från den tiden. Gustaf Wasa lät på sin tid konfiskera kyrkklockor och samma sak hände här i vår socken men den lilla klockan lät han bli, så den blev kvar i kyrkans ägo. Om du tittar riktigt noga på bilden så ser du klockan hänga i stapeln.

Kyrkan var byggd med dåtidens hi-tec med släthuggna stockar utan skarvar, det som höll ihop stockarna var tappar och dymlingar, säkerligen var kyrkan delvis täckt med träspån. Taket hade stark lutning (modernt på den tiden) och var täckt med släthuggna plank som överlappade varandra. De flesta kyrkor var målade med en tjärliknande färg som gav byggnaden ett bra skydd mot väder och vind men det blev med tiden mycket brandfarligt.

Verktygen som användes till bygget av kyrkan var olika typer av yxor, såg fanns inte så för att forma en planka fick man klyva en furustock, i bästa fall fick man fram 2 plankor av en stock.

Det var till denna kyrka som pilgrimer från norr och söder kom till vår socken för att söka ro och andlig vägledning./