Östra Ämtervik

Kolla alltid nyhetssidan innan du vandrar.
Prästbol är ”centralbyn” i Östra Ämtervik och kallas i dagligt tal ofta Östra Ämtervik. Före 1694 så skrevs namnet Emtervik och denna stavning lever kvar på många ställen än idag. Namnet Emtervik kommer sig av att ån Emtan mynnar i viken (älmt = svan).

I Prästbol finns lanthandel, badplats, fotbollsplan samt kyrkan med kyrkogården där Selma Lagerlöf är begraven.

Östra Ämtervik ligger mellan sjöarna Fryken och Visten och de mindre sjöarna Gårdsjön och Skacksjön. Genom socknen rinner ån Ämtan. I söder finns Bössviken, känt för att ångbåten Freja förliste där. Mårbacka, hem för Selma Lagerlöf, ligger i Östra Ämtervik.

Söder om Prästbolsviken har hittats älvkvarnar/skålgropar från sten/bronsålder. Intill kyrkan har hittats spjutspetar i skiffer, Väster om parkeringsplatsen vid kyrkan finns lämningar av en äldre kyrka och kyrkogård. Vid udden sydväst kyrkan finns ett gravfält från sten/bronsålder med rösen och stensättningar.

Kommunikationer

Buss 216 går från Kil till Sunne och stannar bl.a.i Nilsby, Hagudden-avfarten, Bössviken, Smedsby och Östra Ämtervik. Både Kil och Sunne har buss- och tågförbindelser, se Värmlandstrafik för mer information.
Det finns inga allmänna kommunikationer i Prästhamna, buss 216 passerar dock ute vid landsvägen.

Övernattning

Mat och proviantering