Prästhamna

Kolla alltid nyhetssidan innan du vandrar.
Prästhamna är en by skogen norr om Hagudden, väster om landsvägen. Ar 1662 fann man i en bergklippa under en stenhäll, vid Presthamna, ett spjut, en stridsyxa, ett svärd, med fäste av tackjärn samt silver- och kopparpenningar.

Kommunikationer

Buss 216 går från Kil till Sunne och stannar bl.a.i Nilsby, Hagudden-avfarten, Bössviken, Smedsby och Östra Ämtervik. Både Kil och Sunne har buss- och tågförbindelser, se Värmlandstrafik för mer information.
Det finns inga allmänna kommunikationer i Prästhamna, buss 216 passerar dock ute vid landsvägen.

Övernattning

Mat och proviantering