Ämterviksdalens Vildmarksstugor (Anita Wingefors)

Kolla alltid nyhetssidan innan du vandrar.
Här i Bössviken är det inte långt till årtusenden innan.

Med bara tre-fyra tusen års landhöjning tycks vattenpassagen varit fri till Visten och Klarälven. Med passage förbi såväl besvärlig Frykfors som Dejefors kan en från Egypten sannolikt hörande vanakultur här haft ett tidigt fäste.

Så välkommen att känna vingesuset. Har några övernattningsstugor runt en källa för under 1000kr natten. Boka innan per tfn/epost.

Stuga

AnitaWingefors, 0565-33035 eller 0761-409235, eller anitawingefors@hotmail.com

På gården finns en utställning med egen konst, de heliga snittlinjerna och studiematerial. Se gärna artAWE på Sunne turism.

Mystiken kring linjernas anknytning till våra dalgångar samt upprepning av Cheopspyramidens egna tal är förvisso anmärkningsvärd, i synnerhet som avståndet mellan Giza och Övre Hedmarkskrysset också gäller till Santiago de Compostella som till Stonehendge. Har mer att berätta, som att även Rom tillhör Europafiguren och att denna ingalunda verkar påklistrad i efterhand. Tvärtom, tycks den ha legat till grund för kulturens uppbyggnad.

Första söndagen eftermiddag i månaden bjuder jag in till seminarier i ämnet och andlighet. Kolla innan!

Mvh Anita