Länkar och referenser

Kolla alltid nyhetssidan innan du vandrar.

David Myreheds fornledpresentation

David Myrehed har skrivit om Fryksdalsledens historia och en vandring denna väg

Erik Fernow (1735-1791) Beskrifning öfwer Wermeland

David Myrehed: Medeltid i Bierka och Swnd (Eget förlag, 2013)

Bo Ulfvenstierna: Friggas dal, Fryksdalens historia i nytt ljus (Norlén och Slottner 2011)

Intressanta länkar

~