Planera din vandring

Kolla alltid nyhetssidan innan du vandrar.

Resor till och från leden

Anslutningar mot nord och syd

Vi är inte klara med vandringsplanering för norra och södra anslutningarna än, men arbetar på detta. Hör av dig om du tänker gå dessa vägar.

Från söder

Från söder kom pilgrimer över Vänern, med stopp på Lurö. De som for vår väg gick antagligen iland på Hammarö och fortsatte mot Tingvalla, efter Klarälven upp mot Grava, sedan via Illberg till Apertin och in på vår led.
Mer information kommer.

Mot norr

En väg är den gamla handelsleden från Torsby via Östmark och via Nyckelvattnet in i Norge, vidare mot Hamar där den ansluter till Gudbrandsdalsleden mot Nidaros (461 km).
Mer information kommer.

Pilgrimspass och diplom

Vill du dokumentera din vandring, se här.

Boende och proviantering

Efter leden finns det möjlighet att tälta och/eller bo under tak, se delsträckebeskrivningarna.
I Kil, Östra Ämtervik, Sunne, Lysvik och Torsby finns matvaruaffärer.

Turistbyråer

Sjukvård

I Kil, Sunne och Torsby finns vårdcentraler
I Torsby finns sjukhus med akutmottagning.

Allemansrätten

I Sverige har vi en vidsträckt rätt att vistas i naturen enligt tumregeln 'inte störa - inte förstöra'. Se Naturvårdsverkets information om du vill veta mer.

Utrustning

Fryksdalsleden är ingen ansträngande led, huvuddelen går på väg eller stig och det finns inga starka lutningar. Vilken utrustning man behöver beror på hur man tänker vandra, men några saker att ta upp kan vara: