Om pilgrimspass, stämplar och pilgrimsbrev

Kolla alltid nyhetssidan innan du vandrar.

Pilgrimspass har en lång tradition. Förr användes de för att visa att man var en 'äkta' pilgrim med dittill hörande rättigheter, numera är de mer en dokumentation och ett minne av en vandring.

Var du kan få tag i pilgrimspass

Pilgrimspass kan du beställa från Turistbyrån i Torsby. Du kan även köpa det av ledare för organiserade vandringar och hämta det på turistbyråer och i kyrkor. Pilgrimspasset kostar 50:- och betalningen swishas till 0705807134. Märk betalningen Pilgrimspass.

Stämpla ditt pilgrimspass

Efter leden finns det ett antal brevlådor med information. I flera av dessa finns även en stämpel som du kan stämpla ditt pilgrimspass med. Skriv även dit plats och datum.

Lådor finns bland annat vid:

Pilgrimsdiplom

Har du vandrat hela, eller delsträckor av, Fryksdalsleden så kan du få ett diplom. Skicka ditt ifyllda pilgrimspass tillsammans med namn och adress till:
Tommy Bergström
Västmyr 49
686 96 Östra Ämtervik

Om du vandrar vidare till Nidaros

Om du tar dig vidare till Nidaros och vandrar de sista 10 milen, så kan du få ett Olavsbrev, se Pilegrimsledens information