Nilsby

Kolla alltid nyhetssidan innan du vandrar.

För resenären utmärker sig nog Nilsby mest för sin bro. Denna består av elva spann av röda betongbågar. Bron byggdes 1997 och fick ”Vackra vägars pris”.

I övrigt är Nilsby mest känt för sin 'store son' Harry Nyquist (1889-1976), född i Nilsby och sedemera avflyttad till USA där han disputerade i elektroteknik vid Yale. Harry N:s forskning gällde bl.a. stabiliteten i återkopplade förstärkare, teorier för brus (Johnson–Nyquist) samt Nyquist-Shannons samplingsteorem.

Vid rastplatsen på östsidan av bron finns en minnessten över Harry Nyquist.

Kommunikationer

Övernattning

Mat och proviantering

Badplatser

Rastplatser

Sevärdheter: