Bada

Kolla alltid nyhetssidan innan du vandrar.

Badabygden har präglats och växt sedan 1500-talet genom Bada Bruk. Från stenbruk till järnbruk och sedermera tillkommande industrier i tidevarvets utveckling. Människor som arbetat och bildat familjer som behövt boplatser har på så sätt skapat en folkrik bygd. Bada Bruks Herrgård byggdes 1758 och här har disponenter vandrat och gått både i blomstrande och sämre tider.

De flesta torp och byggnader har ett ursprung i och anknytning till Herrgården som bostäder till arbetare på bruken, smedjorna eller jordbruket.

Djur och natur

Leden går delvis efter Badaälven som är en av Sveriges oreglerade älvar, den mynnar ut i Fryken och forsarna här var grunden till Övre och Nedre bruken. Därefter följer man gamla landsvägen till Torsby där man också ser milstenar och fornminnen, bronsgravar och fin natur garanteras längs leden. Med lite tur får man se både rådjur, älg, bäver och ett rikligt fågelliv m.m.

Kartor

Delsträcka 6 Lysvik - BadaPDFJPG
Delsträcka 7 Bada - TorsbyPDFJPG
BadabrukPDFJPG

Kommunikationer

Tåget Kil-Sunne-Torsby gör uppehåll i Lysvik
Buss 202 Sunne - Torsby via Lysvik gör uppehåll i Lysvik och Bada samt vid flera mindre orter efter vägen.
Se Värmlandstrafik för mer information om länstrafiken.
Se Torsby flygplats för information om flygtrafiken.

Övernattning

Mat och proviantering

Mitt emot kyrkan i Lysvik ligger en välsorterad lanthandel (Värmlands roligaste affär på face book) och en året-runt öppen pizzeria. Lite söder om kyrkan ligger också Mormors glasscafé och ute på udden restaurangen FrykensPärla. De båda sistnämnda ligger naturskönt vid Fryken och båda är sommaröppna. Lysviks Pizzeria har öppet året runt.