Smedsby

Kolla alltid nyhetssidan innan du vandrar.
Smedsby, första gången omnämnt 1551, ligger södra delen av Östra Ämterviks socken, mellan Nilsby och Östra Ämtervik.

I potatislandet vid torpet Myra, på Smedsby hemman i Östra Ämtervik, fann Brita Olofsdotter en höstdag på 1820-talet guldring från slutet av 1300-talet. Ringen har inskriptionen: Caspar, Melkior, Baltasar. De tre vise männen. De var under medeltiden vägfarares och särskilt pilgrimers skyddshelgon. Ringen finns numera på Historiska museet.

Vid udden väst Smedsby finns det ett större gravfält med en mängd rösen och stensättningar.

I Smedsby ligger Alma Löv Museum of Unexp. Art, som absolut kan vara värt ett besök för den konstintresserade.

Kommunikationer

Buss 216 går från Kil till Sunne och stannar bl.a.i Nilsby, Hagudden-avfarten, Bössviken, Smedsby och Östra Ämtervik. Både Kil och Sunne har buss- och tågförbindelser, se Värmlandstrafik för mer information.
Det finns inga allmänna kommunikationer i Prästhamna, buss 216 passerar dock ute vid landsvägen.

Övernattning

Mat och proviantering