Strandvik

Kolla alltid nyhetssidan innan du vandrar.
Den första bebyggelsen i Strandvik låg nere vid Fryken men flyttades upp till dess nuvarande läge på 1700-talet. Efter några hundra meter längs vägen mot Strandvik kan du se en fördjupning i marken på höger sida av vägen. Det är, enligt traditionen, en kokgrop, där knektar lagade sin mat när de höll vakt vid vägen under den tid då en farsot härjade i bygderna, möjligen pesten.

Längs med byvägen genom Strandvik finns några gamla hus bevarade, ett boningshus från mitten av 1800-talet med magasin, smedja och härbre samt en ladugård med tjocka stenväggar. Denna gård, Hallarna, var gästgiveri under 1700- och 1800-talen och skulle, enligt gästgiveristadgan från 1600-talet, bestå de resande med mat och logi samt hästskjuts till närmaste gästgiveri som i söder var Gunnarsby och i öster Lövåsen. För att hjälpa gästgivaren med hästtransporter inrättades skjutsstationer. En sådan skjutsstation var granngården till Hallarna.

Så småningom ersattes de gamla hästskjutsarna av ångbåtar på Fryken, därefter byggdes järnvägen och tåg och till sist bil blev det vanligaste färdmedlet genom Fryksdalen. Detta gjorde att gästgiveristadgan upphävdes 1933.

Vid magasinet är en korsväg där du (om du vandrar norrut) tar till höger. Efter närmare femhundra meter kommer man fram till den nedlagda skolan i Strandvik, som numera - som de flesta gamla skolor i socknen - är Bygdegård. Den ligger på en höjd med vacker utsikt mot Fryken och Tossebergsklätten och hyrs ut till fester och andra sammankomster.

Efter en kort sträcka tar du till vänster och följer en mindre skogsväg. Den passerar ovanför hemmanet Kårrud, som ligger vackert beläget i en sluttning mot Fryken. Nere vid stranden låg en brygga och ett vedupplag, där ångbåtarna fyllde på ved till sina ångmaskiner och lastade av styckegods. En av de båtar som ofta lade till vid Kårruds brygga var Freja som förliste vid Bössviken 1896 och bärgades 98 år senare, sommaren 1994.

Efter att ha gått på det som numera närmast liknar en skogsstig och passerat en gårdsplan kommer du ner till landsvägen igen. Efter en kort sträcka tar du till vänster vid markeringen ut på udden, Öjenäs.

Kommunikationer

Buss 202 mellan Sunne och Torsby via Lysvik stannar i Ivarsbjörke och andra mindre orter efter vägen.
I Sunne, Lysvik och Torsby finns både buss(202) och tåg(74)förbindelser.
Se Värmlandstrafik för mer information.

Övernattning

Mat och proviantering

Mitt emot kyrkan i Lysvik ligger en välsorterad lanthandel (Värmlands roligaste affär på face book) och en året-runt öppen pizzeria. Lite söder om kyrkan ligger också Mormors glasscafé och ute på udden restaurangen FrykensPärla. De båda sistnämnda ligger naturskönt vid Fryken och båda är sommaröppna. Lysviks Pizzeria har öppet året runt.